0 533 053 71 79 - 0 532 053 98 75 Terrace Fulya Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad.No.13 Center 2 Kat 5 D.5 Fulya - Şişli / İstanbul

Burun Ameliyatı Nasıl Gerçekleşir?

Burun Ameliyatı Nasıl Gerçekleşir?

Burun estetiği ameliyatı sağlıklı olan herkese uygulanabilen bir ameliyattır. Burun estetiği ameliyatı diğer ameliyatlara göre daha zor bir operasyondur. Bunun sebebi diğer ameliyatlarda örneğin bademcik ameliyatı gibi ameliyatlarda hekim her hastada sabit bir işlem yapmakta iken burun estetiği ameliyatında kişilerin yüz yapısı birbirinden farklı olduğu için aynı işlemi uygulamak oldukça zordur. Ayrıca burun yüzün tam ortasında yer alan bir organ olması ve işlevsel bir yapıya sahip olmasından dolayı ameliyatı yapan cerrahın tam konsantrasyona sahip olması gerekmektedir. Burun estetiği ameliyatlarını hem plastik cerrahlar hem de kulak burun boğaz doktorları yapabilmekte iken sorunun sadece burnun dış yapısında olmadığı aynı zamanda içyapısında da kıkırdak bozukluğu ya da sinüzit gibi sorunların olduğu durumlarda kulak burun boğaz doktorlarını tercih etmek daha uygun olacaktır. Bu noktada aslında en önemli olan durum hastanın en çok güvendiği ve başarısından emin olduğu hekime ameliyatını yaptırmasıdır.

Burun estetiği ameliyatlarında hastaların beklentisi mükemmel olacağı yönündedir. Ancak böyle bir beklenti içine girmek hem hastanın ameliyat sonrası moralini bozacak hem de hekime olan güvenini zedeleyecektir. Araştırmalar sonucunda burun estetiği ameliyatlarının dünyanın hiçbir yerinde mükemmel olarak sonuçlanmadığı ancak mükemmele yakın sonuçlar elde edile bilindiği ortaya çıkmıştır. Ameliyatın başarılı geçtiğinin göstergesi hastanın ameliyat öncesinde nefes alma problemi varsa düzelip düzelmediği ya da ameliyat sonrasında nefes ile ilgili bir şikâyetin olmaması, uzun vadede burunda çökme, dönme gibi problemlerin oluşmaması gibi faktörler ameliyatın başarılı sonuçlandığını göstermektedir. Hastaların ameliyat kararı vermelerinde etkili olan diğer bir etken ise burun estetiği fiyatlarıdır. Piyasadaki mevcut araştırmalarda hekime ya da hastaneye göre değişiklik göstermekle beraber burun estetiği ameliyatları 1500 ile 8000 arasında olmaktadır.